Secundair

Belang van deze opleiding

Veel mensen krijgen een hartfalen buiten het ziekenhuis. Met reanimatielessen in het basisonderwijs op te starten kunnen al heel wat levens gered worden.


Vanuit de Europese Reanimatie Raad (ERC) en de World Healt Organisation (WHO) kwam het Kids Save Lives project.


Deze raden aan om schoolgaande kinderen vanaf 12 jaar, 2 uur per jaar op te leiden inzake reanimatie. Als schoolkinderen zo'n training krijgen, zullen ze dit waarschijnlijk ook thuis aan hun familie leren - en het zelf nooit vergeten. We zullen niet alleen een toename zien van het aantal overlevenden van een hartstilstand wereldwijd, maar ook de sociale voordelen van enthousiaste en positieve jonge mensen. Ze leren anderen helpen. Schoolkinderen en leraren zijn belangrijke "multiplicatoren" in zowel de particuliere als de openbare omgeving en dus zal op de langere termijn het aandeel geschoolde individuen in de samenleving aanzienlijk toenemen, wat zal leiden tot een toename van het totale aantal reanimaties van leken.

 

Dit concept is al zeer succesvol in Scandinavië. In Denemarken werd aangetoond dat het aantal reanimaties van omstanders bijna verdubbelde na vijf jaar, met een drievoudige verbetering van de overleving na een hartstilstand buiten het ziekenhuis gedurende tien jaar.


De aanpak van het Reanimatie Op School project richt zich naar het voorbeeld van het Kids Save Lives project. Om zo in Vlaanderen hetzelfde doel te kunnen bereiken.

Werkwijze / Inhoud (1ste graad)

thumbnail_IMG_1221 (1)
IMG_4057
272261201_10222312515061114_610755754190216984_n
2 (11)
646803f4-3cb3-414f-b61e-51f5da40db16
thumbnail_IMG_7511
thumbnail_IMG_7494
thumbnail_IMG_5573
IMG_0551
3aa28742-6752-4ccd-90a9-e6bc9d9d7ee7
©FotAndréDeGrauweRA (101)
79efbc28-4dfb-4ac7-8e63-2091eb50b9a3
161fe976-5472-47ff-995e-dd1669f430e6
©FotAndréDeGrauweRA (43)


Het project van reanimatie op school start in het laatste jaar van het basisonderwijs. Een duidelijke herhaling met extra aandacht op medisch vlak volgt in de eerste graad van het secundair. 


De leerlingen leren hun verantwoordelijkheid opnemen in geval van nood.


Per klas worden de leerlingen in een uitgewerkt programma van 2 aaneensluitende lesuren interactief opgeleid in deze eerste stappen van het levensreddend handelen.


 • Werking van de noodcentrale
 • Herkennen van een slachtoffer in nood
 • Hulp bij verstikking
 • Starten van borstcompressies
 • AED


Op een luchtige aangename manier krijgen de leerlingen hun eerste stappen in het levensreddend handelen.


 • Met aangepast levensecht oefenmateriaal voor kinderen.
 • Een motiverende schriftelijke en praktische test op het einde van de les.
 • Hun eerste diploma/attest levensreddend handelen.


De school ontvangt het kwaliteitslabel van Reanimatie op school.

Werkwijze / Inhoud (2de en 3de graad)


Vanaf de 2de graad is de les aangepast: afhankelijk van de opvolging van de lessen uit de eerste graad/de eerste kennismaking met reanimatie. 


De leerlingen leren hun verantwoordelijkheid opnemen in geval van nood.


Per klas worden de leerlingen in een uitgewerkt programma van 2 aaneensluitende lesuren interactief opgeleid in de correcte stappen van het levensreddend handelen.


 • Werking en contact met de noodcentrale
 • Herkennen van een hartinfarct/persoon in nood
 • Hulp bij verstikking
 • App 112
 • Starten van de reanimatie
 • AED


Op een luchtige aangename manier krijgen de leerlingen hun (eerste) stappen in het levensreddend handelen.


 • Met aangepast levensecht oefenmateriaal voor jongeren.
 • Een motiverende praktische test op het einde van de les.
 • Diploma/attest levensreddend handelen.


De school ontvangt het kwaliteitslabel van Reanimatie op school.

282417840_5537627709603086_4185607400371581471_n
thumbnail_IMG_3029
thumbnail_IMG_2762
thumbnail_IMG_2763
thumbnail_IMG_3026
thumbnail_IMG_7415
thumbnail_IMG_4279
thumbnail_IMG_4288
IMG_0576

Kostprijs

277560463_536599177801250_1488690898033979484_n
©FotAndréDeGrauweRA (108)
thumbnail_4ba76b00-8ea1-4a09-baaa-3ab1fb48abf4
download
282605686_568294601298374_2934934491743821147_n
272894534_307263628110788_9128322146901946002_n


Dankzij de organisatie van "reanimatie op school" en de samenwerking met Hogescholen, BRC, ... blijven de prijzen lager ten opzichte van commerciele bedrijven. Wenst u deze als school te verkrijgen en/of een prijsofferte op maat te ontvangen kan u deze altijd aanvragen. 

Financiële ondersteuning:


- Scholen kunnen financieel gesteund worden door vb: lokale besturen of

   bedrijven. 


- Gemeenten/Steden kiezen vaak voor een volledige of gedeeltelijke

   subsidiëring van educatieve lessen voor leerlingen op basisscholen.

   Dit geeft ook korting indien dit loopt via het decreet van het flankerend

   onderwijsbeleid.


   Secundaire scholen werken vaker via projecten.


- Ook meer en meer bedrijven en organisaties bieden steun aan het belang

   van deze lessen.