EHBO/BLS

EHBO met Basic Life Support + AED 

 

 

 

Doelgroep/instapvoorwaarden:


Leerlingen derde graad basisonderwijs

Leerlingen eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs

Leerkrachten

 

 

Doelstelling:


De leerlingen kennen de verschillende stappen om een bewusteloos en eventueel niet ademend slachtoffer te benaderen en te reanimeren. Ze kunnen deze stappen ook in de praktijk toepassen.

De leerlingen herkennen en reageren gepast op onveilige bewegingssituaties.

De leerlingen kunnen in nieuwe bewegingssituaties verantwoordelijkheid opnemen door gezamenlijk afgesproken veiligheidsregels toe te passen.

De leerlingen kunnen medeleerlingen helpen wanneer de bewegingssituatie dit vereist.

De leerlingen kunnen hun kennis rond reanimatie vertalen naar risicovolle bewegingssituaties.

De leerlingen kunnen eerste hulp bieden bij ongevallen in bewegingssituaties.

 

Inhoud/werkvorm:


Tijdens een training van twee (les)uren leer je de meest elementaire vaardigheden voor een succesvolle reanimatie, Basic Life Support, het werken met een Automatische Externe Defibrillator (AED) en EHBO.

  • 50 a 60 minuten theoretische uitleg over de verschillende stappen betreffende Basic Life Support(BLS) en het gebruik van een AED + uitleg over EHBO, dit ondersteund met het nodige videomateriaal
  • 50 a 60 minuten praktijk: inoefenen van de verschillende technieken en het gehele stappenplan betreffende BLS, gebruik van AED + stabiele zijligging

 

Trainers:


De lessen en trainingen worden op een luchtige manier gegeven door ervaren mensen die in de huidige hulpverlening staan als spoedverpleegkundigen, ambulanciers,…


Kwaliteitslabel:


Scholen welke voldoen aan de voorwaarden en opleidingen van het project krijgen een kwaliteitslabel welke jaarlijks kan worden vernieuwd als bewijs van kwaliteitsvolle reanimatielessen.