Home

Reanimatie op school

 Het 'Reanimatie op school' project, is opgestart in 2019 met als doel een uniforme, erkende opleiding te voorzien voor alle Vlaamse scholen. 


Doelstelling:Het opmaken en opvolgen van een uniforme opleiding voor Vlaanderen, waarin de opgelegde eindtermen op vlak van levensreddend handelen verwerkt worden in de doelstellingen van de Europese Reanimatie Raad.


Elke student heeft tegen het eind van zijn schoolcarrière de kennis en de vaardigheden om een slachtoffer in nood te helpen.

Volledige Reanimatie en AED training


- Theoretische instructies

- Praktische oefeningen op poppen (ondersteund met feedbacktechnologie)

- Professionele instructeurs 

- Geanimeerd en begrijpend voor elke leeftijd

- Specifiek gericht op scholen

Wetenschappelijk onderbouwd


De resultaten van reanimatieonderwijs op school hebben zich al bewezen in verschillende Europese landen.( Nederland, Duitsland, Noorwegen,… ) Het percentage succesvolle reanimaties ligt daar een stuk hoger.12 mei 2021 was de laatste webinar “Teaching Children BLS” van het ERC (European Resuscitation Counsil) waar verschillende projecten reanimatieonderwijs van Europese landen werden samengebracht.

Maatschappelijke vorming


Het aanleren en onthouden van kennis en vaardigheden blijven beter hangen als je ze zelf kan geven.


Deels in dit proces zullen de leerlingen aangemoedigd worden hun kennis over te brengen aan hun ouders, familie, kennissen,...


Studenten verpleegkunde 4de jaar kunnen er voor kiezen als keuzestage mee te gaan in het educeren van secundaire studenten. Wat een positieve meerwaarde is op verschillende vlakken in het algemeen maatschappelijk belang.

Deelnemende scholen