Basisschool

Reanimatielessen op de basisschool (3de graad)

Belang van deze opleiding

Veel mensen krijgen een hartfalen buiten het ziekenhuis. Met reanimatielessen in het basisonderwijs op te starten kunnen al heel wat levens gered worden.


Vanuit de Europese Reanimatie Raad (ERC) en de World Health Organisation (WHO) kwam het Kids Save Lives project.


Deze raden aan om schoolgaande kinderen vanaf 12 jaar, 2 uur per jaar op te leiden inzake reanimatie. Wanneer schoolkinderen deze training krijgen, zullen ze dit waarschijnlijk ook thuis aan hun familie leren - en het zelf nooit vergeten. We zullen niet alleen een toename zien van het aantal overlevenden van een hartstilstand wereldwijd, maar ook de sociale voordelen van enthousiaste en positieve jonge mensen. Ze leren anderen helpen. Schoolkinderen en leraren zijn belangrijke "multiplicatoren" in zowel de particuliere als de openbare omgeving en zo zal dus op de langere termijn het aandeel geschoolde individuen in de samenleving aanzienlijk toenemen, wat zal leiden tot een toename van het totale aantal reanimaties van leken.

 

Dit concept is al zeer succesvol in Scandinavië. In Denemarken werd aangetoond dat het aantal reanimaties van omstanders bijna verdubbelde na vijf jaar, met een drievoudige verbetering van de overleving na een hartstilstand buiten het ziekenhuis gedurende tien jaar.


De aanpak van het Reanimatie Op School project richt zich naar het voorbeeld van het Kids Save Lives project. Om zo in Vlaanderen hetzelfde doel te kunnen bereiken.

Werkwijze / Inhoud

thumbnail_IMG_8176
thumbnail_IMG_7181
thumbnail_IMG_7205
image00013
272261201_10222312515061114_610755754190216984_n
IMG_0551
2 (11)
646803f4-3cb3-414f-b61e-51f5da40db16
thumbnail_IMG_1221 (1)
©FotAndréDeGrauweRA (108)


Het project van reanimatie op school start in het laatste jaar van het basisonderwijs.


De leerlingen leren hun verantwoordelijkheid opnemen in geval van nood.


Per klas worden de leerlingen In een uitgewerkt programma van 2 aaneensluitende lesuren interactief opgeleid in deze eerste stappen van het levensreddend handelen.


  • Werking van de noodcentrale
  • Herkennen van een slachtoffer in nood
  • Hulp bij verstikking
  • Starten van borstcompressies
  • AED


Op een luchtige aangename manier krijgen de leerlingen hun eerste stappen in het levensreddend handelen.


  • Met aangepast levensecht oefenmateriaal voor kinderen.
  • Een motiverende schriftelijke en praktische test op het einde van de les.
  • Hun eerste diploma/attest levensreddend handelen.


De School ontvangt het kwaliteitslabel van Reanimatie op school.

Kostprijs


Dankzij de organisatie van "reanimatie op school" en de samenwerking met Hogescholen, BRC, ... blijven de prijzen lager ten opzichte van commerciele bedrijven. Wenst u deze als school te verkrijgen en/of een prijsofferte op maat te ontvangen kan u deze altijd aanvragen. 

Financiele ondersteuning:


- Scholen kunnen financieel gesteund worden door vb: lokale besturen of

   bedrijven. 


- Gemeenten/Steden kiezen vaak voor een volledige of gedeeltelijke

   subsidiering van educatieve lessen voor leerlingen op de basisscholen.

   Dit geeft ook korting indien dit loopt via het decreet van het flankerend

   onderwijsbeleid.


- Ook meer en meer bedrijven en organisaties bieden steun aan het belang

   van deze lessen. 


277560463_536599177801250_1488690898033979484_n
©FotAndréDeGrauweRA (108)
thumbnail_4ba76b00-8ea1-4a09-baaa-3ab1fb48abf4
download
282605686_568294601298374_2934934491743821147_n
272894534_307263628110788_9128322146901946002_n